Oddział Chorób Wewnętrznych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oddział Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Głubczycach udziela świadczeń zdrowotnych  stacjonarnie i całodobowo w zakresie chorób wewnętrznych.

Świadczenia te zapewniają całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia.

Oddział Chorób Wewnętrznych posiada 35 łóżek, w tym 4 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz 2 łóżka intensywnej opieki medycznej. Są one umieszczone w osobnej sali wyposażonej w 6 stanowisk z kardiomonitorami. Kardiomonitory są połączone z centralnym torem wizyjnym, dzięki któremu jedna pielęgniarka w jednym czasie może obserwować sześciu chorych. Ponadto Oddział Chorób Wewnętrznych posiada 6 pomp infuzyjnych, defibrylator, 2 ssaki, pulsoksymetr.

Oddział ten diagnozuje i leczy pacjentów:

 1.  przyjmuje, diagnozuje, leczy, rehabilituje i opiekuje się pacjentami ze schorzeniami zgodnymi z profilem działania
 2. udziela pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej odpowiadającej wiedzy medycznej i możliwościom diagnostycznym, terapeutycznym oraz farmakologicznym
 3. informuje pacjentów na temat zasadności i przydatności stosowanych metod leczenia, wykonywanych badań i zabiegów realizując zasady praw pacjenta;
 4. współpracują z pozostałymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi szpitala,  a w razie potrzeby także z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, kierując się dobrem pacjenta.

Za właściwy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na oddziale szpitalnym z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń odpowiada ordynator oddziału.

W oddziale udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki medycznej :

 • ultrasonografia (w tym również UKG i Doppler)
 • elektrokardiografia (w tym również próby wysiłkowe, holter;)
 • diagnostyka endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia)
 • spirometria
 • diagnostyka obrazowa
 • diagnostyka laboratoryjna
 • diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego (pracownie zewnętrzne)

W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych szpital zapewnia dostęp w szczególności do:

 • diagnostyki obrazowej – rezonansu magnetycznego (pracownie zewnętrzne)

Członkami zespołu są:

 1. Lek. Arkadiusz Rams - ordynator oddziału
 2. Lek. Radosław Gorzko - z-ca ordynatora
 3. Lek. Monika Buks-Hryciuk
 4. Lek. Dariusz Szymański
 5. Lek. Piotr Kopyto
 6. Lek. Joanna Pojda
 7. Lek. Julia Kowalczuk

Pielęgniarka koordynująca - Aneta Kościelny

Telefon kontaktowy:

 • gabinet lekarski 774801108
 • dyżurka pielęgniarska 774801107
 • gabinet zabiegowy 774801112

e-mail: wewnetrzny@szpitalglubczyce.pl

e-mail sekretariat medyczny: sekretariat_med@szpitalglubczyce.pl

Oddział wewnętrzny znajduje się na pierwszym piętrze szpitala.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie