Jesteś tutaj: Start / Administracja

Administracja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Adam Jakubowski - Dyrektor SP ZOZ
w Głubczycach

Ze służbą zdrowia związany od dnia 01.04.1996r. zatrudniony jako kierownik RUM (wersja książeczkowa, pierwsza na Opolszczyźnie).
Od dnia 01.06.2001r. roku Główny Informatyk.
Od dnia 16.04.2007r. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych.
Od dnia 16.07.2009r. do 31.01.2011r. Likwidator Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.
Od dnia 01.02.2011r.  do chwili obecnej Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach.

Absolwent wydziału Mechanicznego - Technologicznego Politechniki Śląskiej w roku 1987.
W roku 1998 ukończył studia podyplomowe "Sieci komputerowe i bazy danych" na Politechnice Śląskiej.
W roku 2005 ukończył studia podyplomowe z rachunkowości - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
W 2007 roku ukończył studia podyplomowe "Nowoczesna obsługa finansowo-księgowa małych i średnich przedsiębiorstw: - Akademia Ekonomiczne we Wrocławiu.
W roku 2008 ukończył studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia - Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
W 2014 roku ukończył studia podyplomowe "Narzędzia współczesnego managera" - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
W roku 2000 uzyskał poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli tajne. W 2001 roku ukończył kurs dla Członków Rad Nadzorczych Kas Chorych.

Zainteresowania: historia, przyroda, turystyka.

 

 

 Dariusz Szymański - Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych

Zatrudniony od dnia 01.10.2011r.

Wykształcenie: wyższe

Ukończone szkoły:

1. Akademia Medyczna w Lublinie: uzyskanie tytułu lekarza w dniu 03.02.1984r.

2. Dyplom specjalisty pierwszego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych 09.04.1992r.

3. Dyplom specjalisty drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych 25.11.1997r.

4. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu: studia podyplomowe w zakresie "Zarządzanie w ochronie zdrowia - 27.02.2010r.
Tomasz Janyk - Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Technicznych

Zatrudniony od 01.06.2013

Wykształcenia: wyższe

Ukończone szkoły:

1. Uniwersytet Opolski na kierunku administracja w zakresie: administracja publiczna i uzyskanie tytułu licencjata - 24.06.2002r.

2. Uniwersytet Opolski na kierunku administracja w zakresie: administracja w zakresie prawa europejskiego i uzyskanie tytułu magistra - 19.03.2004r.

3. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu studium w zakresie: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, pomoc publiczna, studium wykonalności - 03.08.2009r.

4. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu studia podyplomowe w zakresie : zarządzanie w ochronie zdrowia - 18.05.2012r.

Ukończone szkolenia:

1. "Udzielanie zamówień publicznych do 14 tys. EURO" - 07.09.2007r.

2. "Udzielanie zamówień publicznych po nowelizacji" - 16.12.2009r.

3. "Kosztorysowanie robót budowlanych" - 27.02.2011r.

4. "Szkolenie dla Głównych Księgowych" - 19.10.2011r.5. "Prawo Zamówień Publicznych"- 21.02.20012r.

 
Grażyna Czajkowska - Główna Księgowa

Zatrudniona od 01.11.2011r.

Wykształcenie: wyższe

Ukończone szkoły:

1. Akademia Rolnicza we Wrocławiu na kierunku Zootechnika w zakresie: hodowli zwierząt i uzyskanie tytuł magistra inżyniera - 12.09.1996r.

2. Politechnika Zielonogórska: studia podyplomowe w zakresie finansów - 06.05.1997r.

3. Akademia Ekonomiczne we Wrocławiu studia podyplomowe w zakresie: Rachunkowość i kontrola finansowa - 23.06.2001r.

Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych - świadectwo kwalifikacyjne 25.01.2002r.