Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach zapewnia całodobową opiekę medyczną wszystkim pacjentom, zarówno z powiatu głubczyckiego, jak i okolic.

Szpital posiada:

sześć oddziałów:

- Oddział Wewnętrzny

- Oddział Chirurgii Ogólnej

- Oddział Neurologiczny

- Oddział Pediatryczny

- Oddział Neonatologiczny

- Oddział Ginekologiczno - Położniczy

oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

poradnie specjalistyczne:

- dermatologiczna

- neurologiczna

- chirurgii ogólnej

- urazowo-ortopedyczna

- ginekologiczna

- otolaryngologiczna

- chorób płuc i gruźlicy

- zdrowia psychicznego

- urologiczna

- kardiologiczna

- nefrologiczna

pracownie diagnostyczne:

-  laboratoryjna

- diagnostyki obrazowej

- endoskopowa

- EEG

- EKG

- fizjoterapii.

      Szpital prowadzi Podstawową Opiekę Zdrowotną a w dni świąteczne i wolne od pracy usługi medyczne świadczone są w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej.

     Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej stara się wciąż poprawiać komfort i bezpieczeństwo przebywających w naszej placówce pacjentów. W zawiązku z tym przeprowadzono szereg remontów, których celem jest przystosowanie placówki do wymogów ustawowych, zwiększenie efektywności pracy i leczenia. W 2010 roku przeprowadzono termomodernizację budynku głównego szpitala oraz budynku diagnostycznego polegającego na wymianie stolarki okiennej, poszycia dachowego oraz docieplenia elewacji budynku. W 2013 roku wykonano kapitalny remont parteru, na którym znajdują się poradnie specjalistyczne. W tym samym czasie przeprowadzono modernizację Zakładu Opiekuńczo Leczniczego, który został powiększony i w chwili obecnej znajduje się na III i IV piętrze szpitala, remont pracowni fizjoterapii oraz dokonano drobnych prac remontowych na oddziałach szpitalnych min.: odnowiono salę porodową na oddziale ginekologiczno-położniczym, przeprowadzono remont toalety.

       Zwiększenie efektywności leczenia jest również możliwe dzięki uzyskaniu certyfikatu ISO 14001:2004 w 2010 roku oraz ISO 9001:2008 w 2011 roku.