Jesteś tutaj: Start / Cennik Usług

Cennik Usług

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Zarządzenia nr 9/2020

 Od dnia 17.04.2020r. wprowadza się do cennika opłat za świadczenia i usługi medyczne realizowane przez SP ZOZ w Głubczycach dla osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych oraz kontrahentów zewnętrznych - „teleporady" tj. porady specjalistyczne udzielane przez lekarza SP ZOZ w Głubczycach za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Cena za 1 teleporadę wynosi 100,00 zł.

 

Zarządzenia nr 21/2019

Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach z dnia 16.12.2019 r.

 

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SP ZOZ W GŁUBCZYCACH

– OBOWIĄZUJE OD 01.01.2020 r.

 

Cennik obejmuje świadczenia medyczne w szpitalu, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych, Izbie Przyjęć, ambulatorium POZ oraz pogotowiu ratunkowym dla osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych, zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1510 z późn. zm.), oraz dla kontrahentów zewnętrznych.

Podane ceny są cenami netto, przy czym większość usług zawartych w cenniku jest objętych zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) do pkt 20) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

UWAGA!

Do podanych cen badań diagnostycznych i laboratoryjnych może być naliczony podatek VAT w obowiązującej podstawowej stawce, jeśli badanie wykonywane jest bez skierowania lekarza lub oświadczenia pacjenta o terapeutycznym celu wykonanego badania – badanie takie nie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) – 19a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.).

 

LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA NETTO (w zł)

I. BADANIA I KONSULTACJE LEKARSKIE

1

Badanie ogólnolekarkie

100,00

2

Porada specjalistyczna (bez badań diagnostycznych)

100,00

3

Badanie audiometryczne

100,00

4

Badanie akumetryczne słuchu

100,00

5

Badanie anestezjologiczne

100,00

II. OPATRUNKI

1

Opatrunek prosty lub jego zmiana

50,00

2

Opatrunek złożony, specjalistyczny, toaleta rany

80,00

3

Tamponada przednia nosa ze spongostanu

60,00

4

Opatrunek oparzeniowy mały (do 300 cm2)

70,00

5

Opatrunek oparzeniowy średni (300 – 1000 cm2)

90,00

6

Opatrunek oparzeniowy duży (pow. 1000 cm2)

100,00

III. OPATRUNKI GIPSOWE

1

Szyna gipsowa przedramienia

60,00

2

Szyna gipsowa ramienna

70,00

3

Szyna gipsowa podudzia

70,00

4

Szyna gipsowa udowa

90,00

5

Gips przedramienny

70,00

6

Gips ramienny

90,00

7

Gips podudzia

90,00

8

Gips udowy

150,00

9

Gips biodrowy

200,00

10

Tutor gipsowy

110,00

11

Założenie gipsu Dessoulta

130,00

12

Zdjęcie opatrunku gipsowego

50,00

IV. POZOSTAŁE USŁUGI

1

Pobranie krwi

10,00

2

Iniekcja dożylna (bez ceny leku)

30,00

3

Iniekcja dożylna z wenflonem (bez ceny leku)

40,00

4

Iniekcja domięśniowa (bez ceny leku)

15,00

5

Szczepienie wykonane materiałem pacjenta (bez ceny szczepionki)

15,00

6

Szczepienie wykonane materiałem SPZOZ (bez ceny szczepionki)

20,00

7

Opracowanie chirurgiczne rany w znieczuleniu miejscowym

100,00

8

Wycięcie zmiany skórnej

200,00

9

Koagulacja brodawek, małych znamion

170,00

10

Badanie histopatologiczne

50,00

11

Nacięcie i drenaż ropnia pojedynczego

40,00

12

Nacięcie i sączkowanie ropnia

60,00

13

Nacięcie ropnia mnogiego

90,00

14

Wycięcie klinowe paznokcia

70,00

15

Nakłucie lecznicze kaletki stawowej, krwiaka, torbieli

40,00

16

Wykonanie doraźnego unieruchomienia do dalszego leczenia po urazie drobnych kości i stawów

30,00

17

Wykonanie doraźnego unieruchomienia do dalszego leczenia po urazie dużych kości i stawów

50,00

18

Nastawienie zwichnięcia (RTG, gips)

150,00

19

Nastawienie złamania (RTG, gips)

150,00

20

Nastawienie zwichnięcia, złamania w znieczuleniu ogólnym

350,00

21

Punkcja stawu

70,00

22

Blokady okołostawowe

70,00

23

Wymiana cewnika

30,00

24

Cewnikowanie pęcherza

50,00

25

Płukanie pęcherza moczowego

40,00

26

Usunięcie ciała obcego

50,00

27

Toaleta całego ciała

100,00

28

Kroplowy wlew dożylny

25,00

29

Kroplowy wlew doodbytniczy

25,00

30

Płukanie żołądka

70,00

31

Tlenoterapia

20,00

32

Obserwacja i opieka nad chorym leczonym ambulatoryjnie

100,00

33

Toaleta pośmiertna

100,00

34

Szycie rany małej 2-3 szwy

100,00

35

Szycie rany powyżej 3 szwów

130,00

36

Zdjęcie szwów

35,00

37

Spirometria

80,00

V. BADANIA RTG

1

RTG czaszki ap i 1 bok

45,00

2

RTG czaszki bok

25,00

3

RTG klatki piersiowej ap

35,00

4

RTG klatki piersiowej bok

35,00

5

RTG klatki piersiowej ap + bok

45,00

6

RTG kostne oraz stawów – 1 projekcja

25,00

7

RTG kostne oraz stawów – 2 projekcje

45,00

8

RTG jamy brzusznej

40,00

9

RTG miednicy

40,00

10

RTG zatok

30,00

11

Cholecystografia

100,00

12

Cystografia

200,00

13

Urografia

230,00

14

RTG kręgosłupa L-S

45,00

15

RTG kręgosłupa Th

45,00

16

RTG kręgosłupa C-szyjny

45,00

17

RTG kręgosłupa inne

45,00

18

RTG żołądka oraz dwunastnicy

120,00

19

HSG

130,00

20

RTG kości nosowej

25,00

21

RTG nadgarstka

35,00

22

RTG przedramienia

40,00

23

RTG stawu łokciowego

40,00

24

RTG stawu skokowego

40,00

25

RTG stawu kolanowego

40,00

26

Wlew barytowy

200,00

27

RTG stopy – 2 projekcje

40,00

28

RTG dłoni – 2 projekcje

40,00

29

RTG podudzi – 2 projekcje

50,00

30

RTG palca – 2 projekcje

30,00

31

RTG obojczyka i stawu obojczykowego + żebra i mostek

25,00

32

RTG barku ap i osiowo + ramienia

40,00

33

RTG kości kończyny dolnej – 2 projekcie

50,00

34

RTG kości kończyny górnej – 2 projekcie

50,00

35

Opis zdjęcia

20,00

36

Opis 2 zdjęć

40,00

VI. BADANIA TK

1

TK głowy bez środka kontrastowego

260,00

2

TK głowy bez i ze środkiem kontrastowym łącznie

350,00

3

TK głowy wielofazowe z kontrastem

400,00

4

TK innej okolicy anatomicznej bez kontrastu

350,00

5

TK innej okolicy anatomicznej z kontrastem

400,00

6

TK innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym łącznie

500,00

7

TK wielofazowe innej okolicy anatomicznej

550,00

8

TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i z kontrastem łącznie

750,00

9

TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez kontrastu

600,00

10

TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem

650,00

11

Angiografia TK

700,00

12

Kolonoskopia wirtualna bez kontrastu

750,00

13

Kolonoskopia wirtualna z kontrastem

900,00

VII. BADANIA MAMMOGRAFICZNE

1

Badanie mammograficzne 2 piersi z opisem

100,00

2

Badanie mammograficzne 1 piersi z opisem

60,00

VIII.   BADANIE EEG

1

Badanie EEG z opisem

75,00

IX. INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

1

Badanie per rectum

15,00

2

EKG

25,00

3

Badanie holterowskie

130,00

4

24h pomiar ciśnienia met. Holtera z opisem

130,00

5

Próba wysiłkowa – ergometr rowerowy

100,00

6

Próba wysiłkowa – bieżnia

100,00

7

USG jamy brzusznej

100,00

8

USG jam opłucnowych

100,00

9

USG tarczycy i przytarczyc

100,00

10

USG piersi

100,00

11

USG układu moczowego

100,00

12

USG ginekologiczne

100,00

13

USG moszny, w tym jąder i najądrzy

100,00

14

USG przezciemiączkowe

100,00

15

USG gruczołu krokowego

100,00

16

USG stawów kolanowych

100,00

17

USG Doppler – przepływy tętnic szyjnych i kręgowych

150,00

18

USG Doppler - przezczaszkowa

150,00

19

USG Doppler – przepływy tętnicze i żylne kończyn dolnych i górnych

150,00

20

USG Doppler – przepływy nerkowe i worka mosznowego

150,00

21

USG bioderek

100,00

22

USG inne – niewymienione

100,00

23

Biopsja pod kontrolą USG - różne narządy

150,00

24

UKG serca z Dopplerem

150,00

25

UKG płodu

100,00

26

Badanie cytologiczne

20,00

27

Gastroskopia z wycinkiem

250,00

28

Gastroskopia bez wycinka

200,00

29

Fiberoskopia, kolonoskopia z wycinkiem

450,00

30

Fiberoskopia, kolonoskopia bez wycinka

400,00

31

Polipektomia endoskopowa

1 250,00

32

Rektoskopia z wycinkiem

150,00

33

Rektoskopia bez wycinka

120,00

34

Sigmoidoskopia z wycinkiem

280,00

35

Sigmoidoskopia bez wycinka

250,00

36

Pomiar ciśnienia RR

15,00

37

Pomiar poziomu cukru

10,00

X. BADANIA LABORATORYJNE

1

OB.

7,00

2

Morfologia

10,00

3

Leukogram

10,00

4

Retikulocyty

8,00

5

Oporność osmotyczna

10,00

6

PT

10,00

7

APTT

10,00

8

D-dimery

30,00

9

Badanie moczu z osadem

10,00

10

Krew tajona w kale

15,00

11

Kał na pasożyty jelitowe 1x

10,00

Kał na pasożyty jelitowe 2x

20,00

Kał na pasożyty jelitowe 3x

30,00

12

Kał na resztki pokarmowe

14,00

13

Nasienie

30,00

14

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

20,00

15

Badanie płynu z jam ciała

15,00

16

TSH

24,00

17

FT3

24,00

18

FT4

24,00

19

TPI

30,00

20

CEA

30,00

21

HCG

35,00

22

PSA

35,00

23

HBA1C

25,00

24

CK

10,00

25

Równowaga kwasowo-zasadowa

15,00

26

Lipaza

17,00

27

GGTP

12,00

 28 Fosfataza kwaśna całkowita 7,00

 29

Fosfataza kwaś sterczowa

7,00

30

AST

8,00

31

ALT

8,00

32

Amylaza surowica/mocz

8,00

33

Fosfataza alkaliczna

6,00

34

Albumina

6,00

35

Białko całkowite

6,00

36

Bilirubina

6,00

37

Cholesterol całkowity

8,00

38

Trójglicerydy

9,00

39

Cholesterol HDL

8,00

40

Cholesterol LDL

12,00

41

Mocznik

6,00

42

Kreatynina

8,00

43

Kwas moczowy

6,00

44

Glukoza

8,00

45

Sód

8,00

46

Potas

8,00

47

Wapń całkowity

6,00

48

Fosfor

6,00

49

Magnez

8,00

50

Żelazo

10,00

51

CRP

15,00

52

RF

15,00

53

ASO

15,00

 54

Walera Rossego

15,00

55

TIBC

10,00

56

Grupa krwi

40,00

57

Próba krzyżowa

50,00

każdy kolejny worek

10,00

58

Przeciwciała odpornościowe

30,00

 59

CKMB

30,00

60

Toxo IgM i IgG po

35,00

61

Wapń zjonizowany

8,00

62

Rubella IgM i IgG po

35,00

 63

Czystość pochwy

10,00

64

Ca-125

45,00

 65

Ca19-9

50,00

 66

ACR

25,00

67

HCV

40,00

68

HBs Ag

25,00

69

HIV Combo

40,00

 70

Kał na Helicobacter pylori

30,00

 71 Kał na rota/adeno wirusy 25,00
72 Kał na toksynę A i B Clostridium difficile 50,00
73 Badanie w kierunku SARS-CoV-2 270,00
74 Badanie w kierunku SARS-CoV-2 z tłumaczeniem na język angielski lub niemiecki 300,00
75 Szybki test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim oraz z tłumaczeniem na język angielski
100,00
76 Szybki test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 z tłumaczeniem na język niemiecki 120,00

UWAGA!

W przypadku badań "cito" należy doliczyć 25% ceny wg cennika.

Przy realizacji badań specjalistycznych, nie ujętych w niniejszym cenniku, koszt wg cennika firmy wykonującej badanie plus koszt obsługi - 5,00 zł

       

XI. STERYLIZACJA

1

Materiał + narzędzia

100,00 + VAT 23%

2

Zestaw narzędzi

50,00 + VAT 23%

3

Bielizna + materiał

35,00 + VAT 23%

4

Narzędzia pojedyncze

7,00 + VAT 23%

 

XII. TRANSPORT SANITARNY

1

1 godz. Wynajmu samochodu sanitarnego z kierowcą (w uzasadnionych przypadkach)

80,00 + 4,00 za przejechany km

2

Porada lekarza wyjazdowa

105,00 + 4,00 za przejechany km

3

1 godz. przewozu pacjenta (sanitariusz, kierowca)

150,00 + 4,00za przejechany km

XIII. TRANSPORT MEDYCZNY

1

1 godz. przewozu pacjenta przez zespół podstawowy "P" – zgodnie z definicją ustawy z 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

200,00 + 4,00 za przejechany km

2

1 godz. przewozu pacjenta przez zespół specjalistyczny "S" – zgodnie z definicją ustawy z 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

240,00 + 4,00 za przejechany km

3

1 godz. pracy zespołu do obsługi imprez masowych z lekarzem (kierowca, pielęgniarka, lekarz)

220 + 4,00 za przejechany km

4

1 godz. pracy zespołu do obsługi imprez masowych z pielęgniarką (kierowca, pielęgniarka)

185,00 +4,00za przejechany km

5

1 godz. pracy mobilnego patrolu medycznego

80,00 + 4,00 za km dojazdu

XIV. POBYT W SZPITALU

1

Pobyt przedstawiciela ustawowego (opiekuna) osoby małoletniej na oddziale dziecięcym

bezpłatnie

2

Pobyt matki karmiącej towarzyszącej dziecku przebywającemu na oddziale dziecięcym

bezpłatnie

3

Pobyt opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności na oddziale szpitalnym

bezpłatnie

4

Pobyt osoby nieubezpieczonej na oddziale - 1 doba:

 
  • Koszt pobytu hotelowego
  • Koszt opieki medycznej
  • Koszt wyżywienia
  • Koszty procedur medycznych

15,00

 

120,00 za pobyt do 5 dni + 1/5 stawki za każdą rozpoczętą kolejną dobę

 

stawka dzienna wg umowy z firmą cateringową

 

wg indywidualnego wyliczenia po stawkach NFZ za pkt

XV. PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 

Należność za świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych udzielone osobie nieubezpieczonej

13,00 zł za pkt wg procedury med.

XVI. SZKOŁA RODZENIA

 

Udział za każdy dzień zajęć

bezpłatnie

XVII. REHABILITACJA

F I Z Y K O T E R A P I A

1

galwanizacja

20,00

2

jonoforeza

20,00

3

elektrostymulacja

20,00

4

tonoliza

20,00

5

prądy diadynamiczne

20,00

6

prądy interferencyjne - interdyn

20,00

7

Prądy TENS

20,00

8

prądy TRAEBERTA

20,00

9

prądy KOTSA

20,00

10

ultradźwięki miejscowe

20,00

11

ultrafonoforeza

20,00

12

impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

20,00

13

naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe

20,00

14

laseroterapia punktowa

20,00

K I N E Z Y T E R A P I A

15

indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)- nie mniej niż 30 min.

100,00

16

ćwiczenia wspomagane

20,00

17

pionizacja

40,00

18

ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

20,00

19

ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

20,00

20

ćwiczenia izometryczne

20,00

21

nauka czynności lokomocji

50,00

22

wyciągi

20,00

23

ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające ( nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)

30,00

M A S A Ż

24

masaż suchy – całego kręgosłupa

60,00

25

masaż suchy – poszczególne odcinki (szyjny, piersiowy lub lędźwiowo-krzyżowy)

40,00

26

masaż suchy – jedna kończyna górna

40,00

27

masaż suchy – jedna kończyna dolna

40,00

28

masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy jednej kończyny (górnej lub dolnej)

40,00

UWAGA – w przypadku zabiegów wykonywanych przy łóżku pacjenta (leczenie stacjonarne), ceny są wyższe o 50%

       

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/2018

Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach z dnia 10.12.2018r.

 

 

CENNIK USŁUG NIEMEDYCZNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SP ZOZ W GŁUBCZYCACH

– OBOWIĄZUJE OD 01.01.2019 r.

 

 

Lp

RODZAJ USŁUGI

Cena brutto

  (w zł)

1

Wydanie opinii o zabezpieczeniu imprez masowych

100,00 

2

Zaświadczenie lekarskie wydane dla osób fizycznych, nie służące zachowaniu ciągłości postępowań diagnostyczno-leczniczych i profilaktycznych (na potrzeby ZUS, KRUS, prokuratury, sądów i innych instytucji)

30,00 

3

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta wydane dla firm ubezpieczeniowych, ZUS, KRUS, sądów, prokuratury i innych instytucji:

70,00 

4

Opinia lekarska związana z wypadkiem przy pracy

130,00

5

Udostępnienie dokumentacji medycznej:

 

-

1 strona wyciągu lub odpisu w formie papierowej

0,002 wynagrodz.*

-

1 strona kopii w formie papierowej

0,0002 wynagrodz*

-

wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych

0,002 wynagrodz.*

6

Kserokopia 1 strony dokumentacji przetargowej

0,50

7

Wydruk badania na kliszy

12,00

8

Nagranie badania na płycie CD

12,00

9

Opłata za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godz.

100,00

za każdą rozpoczętą dobę

10

Realizacja prawa pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami**

wg rzeczywiście poniesionych kosztów

11

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna***

wg rzeczywiście poniesionych kosztów

Do podanych powyżej cen doliczane są koszty przesyłki (wartość listu poleconego)

12. Za przesłanie drogą pocztową wyników badań diagnostycznych/laboratoryjnych doliczane są koszty przesyłki pocztowej (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

       

* wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"

** zgodnie z art. 33 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.)

*** zgodnie z art. 34 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017r., poz. 1318 z późn. zm.)

****zgodnie z §7 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 870)