Jesteś tutaj: Start / Projekty Unijne

Projekty Unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Projekt pn. "Zakup tomografu komputerowego, mammografu i elektroencefalografu przez SPZOZ w Głubczycach" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Programu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego na lata 2007-2013
 
Oś priorytetowa: 05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
Działanie: 05.02.00 Rozwój bazy medycznej w regionie
Podziałanie: 05.02.01 Stacjonarna opieka medyczna
Wartość projektu: 2.521.701,95 zł
Współfinansowanie ze środków UE: 1.287.361,53 zł
Dotacja Powiatu Głubczyckiego: 500.000,00 zł
 
Beneficjent projektu:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 48-100 Głubczyce
 

Pracownia badań TK, mammografii oraz EEG znajdują się w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Głubczycach na III piętrze (ul. M. Skłodowskiej-Curie 26)
Badania diagnostyczne zakupionym w ramach projektu sprzętem będą realizowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co oznacza że będą one bezpłatne dla wszystkich pacjentów posiadających ubezpieczenie zdrowotne. 
PROJEKT ZAKOŃCZONY
 
 
 
 

         

         Projekt pn. "Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Głubczycach" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Oś piorytetowa: RPOP 04.0-00.00 Ochrona środowiska

Działanie: RPOP.04.03.00Ochrona powietrza, odnawialne żródła energii

Poddziałanie: WND- RPOP.04.03.00-16-029/10

Wartośc projektu: 3 266 215,66 zł

Współfinansowane ze środków UE: 2 233 229,47 zł

Dotacja Powiatu Głubczyckiego: 367 826,04 zł

Wkład własny SPZOZ w Głubczycach: 26 273,29 zł

 

Beneficjent projektu:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

ul.Marii Skłodowskiej-Curie 26 48-100 Głubczyce

PROJEKT ZAKOŃCZONY