Jesteś tutaj: Start / Cennik Usług

Cennik Usług

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2022  Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach z dnia 24.01.2022 r.

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SP ZOZ W GŁUBCZYCACH

OBOWIĄZUJE OD 01.02.2022 r.

Cennik obejmuje świadczenia medyczne w szpitalu, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych, Izbie Przyjęć, ambulatorium POZ oraz pogotowiu ratunkowym dla osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych, zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.), oraz dla kontrahentów zewnętrznych.

Podane ceny są cenami  netto, przy czym większość usług zawartych w cenniku jest objętych zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) i 19a) ustawy z dnia  11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

UWAGA!

Do podanych cen badań diagnostycznych i laboratoryjnych może być naliczony podatek VAT w obowiązującej podstawowej stawce, jeśli badanie wykonywane jest  bez skierowania lekarza lub oświadczenia pacjenta o terapeutycznym celu wykonanego badania (np. w celu orzeczniczym) – badanie takie nie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) i 19a) ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Cena netto (zł)

I. BADANIA I KONSULTACJE LEKARSKIE

1

Badanie ogólnolekarskie (konsultacja lekarska)

150,00

2

Porada specjalistyczna (bez badań diagnostycznych)

150,00

3

Badanie audiometryczne

100,00

4

Badanie akumetryczne słuchu

100,00

5

Badanie anestezjologiczne

100,00

6

Obdukcja

150,00

II. OPATRUNKI

1

Opatrunek oparzeniowy duży (pow. 1000 cm2)

100,00

2

Opatrunek oparzeniowy mały (do 300 cm2)

70,00

3

Opatrunek oparzeniowy średni (300 – 1000 cm2)

90,00

4

Opatrunek prosty lub jego zmiana

50,00

5

Opatrunek złożony, specjalistyczny, toaleta rany

80,00

6

Tamponada przednia nosa ze spongostanu

60,00

III. OPATRUNKI GIPSOWE

1

Gips biodrowy

300,00

2

Gips podudzia

110,00

3

Gips przedramienny

90,00

4

Gips ramienny

100,00

5

Gips udowy

150,00

6

Szyna gipsowa podudzia

70,00

7

Szyna gipsowa przedramienia

60,00

8

Szyna gipsowa ramienna

70,00

9

Szyna gipsowa udowa

90,00

10

Tutor gipsowy

120,00

11

Założenie gipsu Dessoulta

130,00

12

Zdjęcie opatrunku gipsowego

50,00

LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Cena brutto (zł)

IV. POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE

1

Blokady okołostawowe

70,00

2

Cewnikowanie pęcherza moczowego

50,00

3

Iniekcja domięśniowa (bez ceny leku)

20,00

4

Iniekcja dożylna (bez ceny leku)

30,00

5

Iniekcja dożylna z wenflonem (bez ceny leku)

40,00

6

Koagulacja brodawek, małych znamion

170,00

7

Kroplowy wlew dożylny

40,00

8

Nacięcie i drenaż ropnia pojedynczego

150,00

9

Nacięcie i sączkowanie ropnia

150,00

10

Nacięcie ropnia mnogiego

180,00

11

Nakłucie lecznicze kaletki stawowej, krwiaka, torbieli

100,00

12

Nastawienie złamania (RTG, gips)

300,00

13

Nastawienie zwichnięcia (RTG, gips)

300,00

14

Nastawienie zwichnięcia, złamania w znieczuleniu ogólnym

500,00

15

Obserwacja i opieka nad chorym leczonym ambulatoryjnie

100,00

16

Opracowanie chirurgiczne rany w znieczuleniu miejscowym

200,00

17

Płukanie żołądka

70,00

18

Pobranie krwi

10,00

19

Pomiar poziomu cukru - glukometr

10,00

20

Pomiar ciśnienia RR

15,00

21

Punkcja stawu

70,00

22

Spirometria bez opisu

80,00

23

Spirometria z opisem

200,00

24

Szczepienie wykonane materiałem SPZOZ (bez ceny szczepionki)

20,00

25

Szycie rany małej 2-3 szwy

120,00

26

Szycie rany powyżej 3 szwów

180,00

27

Tlenoterapia

20,00

28

Toaleta całego ciała

100,00

29

Wycięcie zmiany skórnej i inne drobne zabiegi chirurgiczne w znieczuleniu miejscowym

250,00

30

Wykonanie doraźnego unieruchomienia do dalszego leczenia po urazie drobnych kości i stawów

50,00

31

Wykonanie doraźnego unieruchomienia do dalszego leczenia po urazie dużych kości i stawów

70,00

32

Wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 (test PCR) - bez tłumaczenia

195,00

33

Wykonanie szybkiego testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2

60,00

34

Wykonanie testu na grypę

15,00

35

Wymiana cewnika

50,00

36

Zdjęcie szwów z opatrunkiem

50,00

LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Cena netto (zł)

V. BADANIA  RTG

1

Barku - 1 projekcja

50,00

2

Czaszki lub twarzoczaszki - 2 projekcje

60,00

3

Czaszki lub twarzoczaszki - 1 projekcja

40,00

4

Dłoni

50,00

5

HSG

170,00

6

Jamy  brzusznej - 1 projekcja

50,00

7

Klatki piersiowej - 1 projekcja

50,00

8

Klatki piersiowej - 2 projekcje

60,00

9

Kostne oraz stawów – 1 projekcja

40,00

10

Kostne oraz stawów – 2 projekcje

60,00

11

Kości nosowej

40,00

12

Kości pięty - 1 projekcja

40,00

13

Kręgosłupa C (odcinek szyjny)

60,00

14

Kręgosłupa inne - 1 projekcja

50,00

15

Kręgosłupa L-S (odcinek lędzwiowo-krzyżowy)

60,00

16

Kręgosłupa Th (odcinek piersiowy)

60,00

17

Miednicy / biodra

50,00

18

Nadgarstka

50,00

19

Obojczyka i stawu obojczykowego lub żebra lub mostek

40,00

20

Palca

40,00

21

Podudzie

60,00

22

Przedramienia

50,00

23

Stawu biodrowego

50,00

24

Stawu kolanowego

50,00

25

Stawu łokciowego

50,00

26

Stawu skokowego

50,00

27

Stopy

50,00

28

Urografia

300,00

29

Zatok

40,00

Opis 1 zdjęcia

20,00

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Cena netto (zł)

VI. BADANIA TK

1

Angiografia TK

700,00

2

Głowy bez i ze środkiem kontrastowym łącznie

500,00

3

Głowy bez środka kontrastowego

350,00

4

Innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym łącznie

600,00

5

Innej okolicy anatomicznej bez kontrastu

450,00

6

Innej okolicy anatomicznej z kontrastem

500,00

7

Dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i z kontrastem łącznie

750,00

8

Dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez kontrastu

600,00

9

Dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem

650,00

10

Wielofazowe innej okolicy anatomicznej

600,00

 

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Cena netto (zł)

VII.BADANIA USG

1

Doppler – przepływy nerkowe i worka mosznowego

180,00

2

Doppler – przepływy tętnic szyjnych i kręgowych

180,00

3

Doppler – przepływy tętnicze lub żylne kończyn dolnych lub  górnych

180,00

4

Doppler - przezczaszkowe

180,00

5

Doppler - zakrzepicy żył głębokich/ inne obszary ukł. naczyniowego

180,00

6

Gruczołu krokowego

120,00

7

Inne – niewymienione

120,00

8

Jam opłucnowych/ płuc

120,00

9

Jamy brzusznej

120,00

10

Klatki piersiowej/ śródpiersia

120,00

11

Moszny, w tym jąder i najądrzy

100,00

12

Piersi

100,00

13

Kończyn dolnych lub górnych, w tym stawów

120,00

14

Tarczycy i przytarczyc

100,00

15

Układu moczowego/ nerek/ moczowodów/ pęcherza moczowego

100,00

VIII. BADANIA W PRACOWNI ENDOSKOPII

1

Gastroskopia diagnostyczna z testem urazowym

200,00

2

Gastroskopia z wycinkiem (biopsja)

250,00

3

Kolonoskopia bez wycinka

400,00

4

Kolonoskopia z wycinkiem (biopsja)

450,00

5

Znieczulenie

150,00

IX. BADANIA W PRACOWNI EKG I EEG

1

EEG z opisem

130,00

2

EKG bez opisu

35,00

3

EKG z opisem

50,00

4

Holter EKG - pomiar czynności serca met. Holtera

230,00

5

Holter RR - pomiar ciśnienia tętniczego met. Holtera

150,00

6

Próba wysiłkowa – bieżnia ruchoma

200,00

7

UKG - echokardiografia serca

200,00

X. BADANIA LABORATORYJNE

1

ACR w moczu

25,00

2

Adenowirusy/ Rotawirusy - kał

25,00

3

ALAT (ALT)

9,00

4

Albumina w moczu

8,00

5

Albumina w surowicy

8,00

6

Amylaza w moczu

9,00

7

Amylaza w surowicy

9,00

8

Anty-HCV

40,00

9

APTT  czas koalinowo-kefalinowy

12,00

10

ASPAT (AST)

9,00

11

Badanie ogólne moczu

12,00

12

Białko całkowite

9,00

13

Białko w DZM

9,00

14

Białko w moczu

9,00

15

Bilirubina bezpośrednia (związana)

9,00

16

Bilirubina całkowita

9,00

17

Bilirubina wolna (pośrednia)

9,00

18

Ca-125  antygen

46,00

19

Ca19-9 antygen

46,00

20

CEA antygen karcynoembrionalny

35,00

21

Cholesterol całkowity

9,00

22

Cholesterol HDL

9,00

23

Cholesterol LDL

9,00

24

CK kinaza fosfokreatynowa

12,00

25

CK MB aktywność

35,00

26

Clostridium difficile - test

50,00

27

CRP  białko C-reaktywne

15,00

28

Czystość pochwy

15,00

29

D-dimery

46,00

30

Etanol

25,00

31

Fosfataza alkaliczna

9,00

32

Fosfor

8,00

33

FT3

24,00

34

FT4

24,00

35

Gazometria  (równowaga kwasowo-zasadowa)

35,00

36

GGTP

9,00

37

Glukoza (1h lub 2 h po jedzeniu)

8,00

38

Glukoza - test /75g - 1h/2h

32,00

39

Glukoza - test /75g - 2h

16,00

40

Grupa krwi

40,00

41

HBA1C hemoglobina glikowana

25,00

42

HBs Ag

25,00

43

HCG

35,00

44

HIV Ag/Ab 

40,00

45

Kał - badanie ogólne

15,00

46

Kał na Helicobacter pylori

30,00

47

Kał na pasożyty jelitowe 1x

12,00

48

Kał na pasożyty jelitowe 2x

24,00

49

Kał na pasożyty jelitowe 3x

36,00

50

Kreatynina

8,00

51

Krew utajona w kale

15,00

52

Kwalifikacja po podaniu immunoglobuliny anty D

15,00

53

Kwas moczowy

7,00

54

LDH (dehydrogenaza mleczanowa)

17,00

55

Lipaza

25,00

56

Magnez

8,00

57

Mocznik

7,00

58

Morfologia

17,00

59

Nasienie

30,00

60

OB.

7,00

61

Oporność osmotyczna

10,00

62

Płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR)

20,00

63

Płyn z jam ciała

15,00

64

Płytki krwi pobrane na cytrynian - metoda komorowa

9,00

65

Potas

8,00

66

Prokalcytonina

80,00

67

Próba zgodności serologicznej 1

50,00

68

Próba zgodności serologicznej 2

60,00

69

Próba zgodności serologicznej 3

70,00

70

Próba zgodności serologicznej 4

80,00

71

Przeciwciała odpornościowe

35,00

72

PSA antygen swoisty dla stercza

35,00

73

PT - czas protrombinowy/  INR

12,00

74

Retikulocyty

9,00

75

RF - czynnik reumatoidalny

17,00

76

Rozmaz mikroskopowy (leukogram)

10,00

77

Różyczka IgG

35,00

78

Różyczka IgM

35,00

79

SARS-CoV-2  IgG

50,00

80

SARS-CoV-2  IgM

50,00

81

Sód

8,00

82

TIBC

10,00

83

Test szybki antygenowy na SARS-CoV-2 

100,00

84

Test na grypę

15,00

85

Toxoplazmoza  IgG

35,00

86

Toxoplazmoza  IgM

35,00

87

Troponina I

45,00

88

Trójglicerydy

9,00

89

TSH - hormon tyreotropowy

24,00

90

WR - odczyn Wassermana

15,00

91

Wapń całkowity

8,00

92

Wapń w DZM

8,00

93

Wapń zjonizowany

8,00

94

Żelazo

10,00

95

Żelazo - krzywa 2 pobrania

12,00

96

Żelazo - krzywa 3 pobrania

18,00

97

Żelazo - krzywa 4 pobrania

24,00

UWAGA!

W przypadku badań "cito" należy doliczyć 25% ceny wg cennika.

Przy realizacji badań specjalistycznych, nie ujętych w niniejszym cenniku, koszt wg cennika firmy wykonującej badanie plus koszt obsługi - 5,00 zł

 

 

 

LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Cena netto (zł)

XI. STERYLIZACJA

1

Narzędzia pojedyncze

10,00

2

Zestaw narzędzi

70,00

XII. TRANSPORT SANITARNY

1

Wynajem samochodu sanitarnego z kierowcą - 1 godz.

80,00 + 5,00 za przejechany km

2

Porada lekarza wyjazdowa

150,00 + 5,00 za przejechany km

3

Przewóz pacjenta (sanitariusz, kierowca) - 1 godz.

150,00 + 5,00 za przejechany km

XIII. TRANSPORT MEDYCZNY

1

Przewóz pacjenta przez zespół podstawowy "P" – zgodnie z definicją ustawy z 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 1 godz.

200,00 + 5,00 za przejechany km

2

Przewóz pacjenta przez zespół specjalistyczny "S" – zgodnie z definicją ustawy z 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym - 1 godz.

300,00 + 5,00 za przejechany km

3

Praca Zespołu do obsługi imprez masowych z lekarzem (kierowca, pielęgniarka, lekarz) - 1 godz.

220,00 + 5,00 za przejechany km

4

Praca Zespołu do obsługi imprez masowych z pielęgniarką (kierowca, pielęgniarka) - 1 godz.

185,00 + 5,00 za przejechany km

5

Praca mobilnego patrolu medycznego - 1 godz.

80,00 + 5,00 za km  dojazdu

XIV.POBYT W SZPITALU

1

Pobyt przedstawiciela ustawowego (opiekuna) osoby małoletniej na oddziale dziecięcym

bezpłatnie

2

Pobyt matki karmiącej towarzyszącej dziecku przebywającemu na oddziale dziecięcym

bezpłatnie

3

Pobyt opiekuna osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności na oddziale szpitalnym

bezpłatnie

4

Pobyt na oddziale osoby nieubezpieczonej/ nieuprawnionej

- rozliczany zgodnie z punktacją aktualnego grupowania JGP i po cenach NFZ za pkt

5

Pobyt na oddziale byłego pacjenta, tj. osoby, której stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego

250,00 zł za każdy rozpoczęty osobodzień

XV.PORADNIE SPECJALISTYCZNE

1

Należność  za świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych udzielone osobie nieubezpieczonej/ nieuprawnionej

koszty proc. med. wg rozliczenia z NFZ

XVI. SZKOŁA RODZENIA

1

Udział za każdy dzień zajęć

bezpłatnie

LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

Cena netto (zł)

XVI. REHABILITACJA

F I Z Y K O T E R A P I A

1

Elektrostymulacja

20,00

2

Galwanizacja

20,00

3

Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

20,00

4

Jonoforeza

20,00

5

Laseroterapia punktowa

20,00

6

Naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe (SOLLUX)

20,00

7

Prądy diadynamiczne

20,00

8

Prądy interferencyjne - interdyn

20,00

9

Prądy KOTSA

20,00

10

Prądy TENS

20,00

11

Prądy TRABERTA

20,00

12

Tonoliza

20,00

13

Ultradźwięki miejscowe

20,00

14

Ultrafonoforeza

20,00

K I N E Z Y T E R A P I A

15

Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

15,00

16

Ćwiczenia izometryczne

20,00

17

Ćwiczenia oddechowe

15,00

18

Ćwiczenia wspomagane i samowspomagane

15,00

19

Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)- nie mniej niż 30 min.

120,00

20

Nauka czynności lokomocji (chodzenie o kulach i inne)

50,00

21

Pionizacja

40,00

22

Wyciąg mechaniczny

50,00

M A S A Ż

23

Drenaż limfatyczny jednej kończyny (górnej lub dolnej)

50,00

24

Masaż klasyczny – całego kręgosłupa

60,00

25

Masaż klasyczny - jedna partia ciała/ część kręgosłupa

50,00

UWAGA – w przypadku zabiegów wykonywanych przy łóżku pacjenta (leczenie stacjonarne), ceny są wyższe o 50%