Jesteś tutaj: Start / Cennik Usług

Cennik Usług

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014

Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach z dnia 12.11.2014 r.

 

 

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SP ZOZ W GŁUBCZYCACH

– OBOWIĄZUJE OD 01.01.2015 r.

 

Cennik obejmuje świadczenia medyczne w szpitalu, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych, Izbie Przyjęć, ambulatorium POZ oraz pogotowiu ratunkowym dla osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych, zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), oraz dla kontrahentów zewnętrznych.

Podane ceny są cenami netto, przy czym większość usług zawartych w cenniku jest objętych zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) do pkt 20) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

UWAGA!

Do podanych cen badań diagnostycznych i laboratoryjnych może być naliczony podatek VAT w obowiązującej podstawowej stawce, jeśli badanie wykonywane jest bez skierowania lekarza lub oświadczenia pacjenta o terapeutycznym celu wykonanego badania – badanie takie nie podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) – 19a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

 

LP

RODZAJ ŚWIADCZENIA

CENA NETTO (w zł)

I. BADANIA I KONSULTACJE LEKARSKIE

1

Badanie ogólnolekarkie

60,00

2

Porada specjalistyczna (bez badań diagnostycznych)

80,00

3

Badanie audiometryczne

80,00

4

Badanie akumetryczne słuchu

80,00

5

Badanie anestezjologiczne

80,00

II. OPATRUNKI

1

Opatrunek prosty lub jego zmiana

50,00

2

Opatrunek złożony, specjalistyczny, toaleta rany

80,00

3

Tamponada przednia nosa ze spongostanu

50,00

4

Opatrunek oparzeniowy mały (do 300 cm2)

70,00

5

Opatrunek oparzeniowy średni (300 – 1000 cm2)

90,00

6

Opatrunek oparzeniowy duży (pow. 1000 cm2)

100,00

III. OPATRUNKI GIPSOWE

1

Szyna gipsowa przedramienia

50,00

2

Szyna gipsowa ramienna

70,00

3

Szyna gipsowa podudzia

70,00

4

Szyna gipsowa udowa

90,00

5

Gips przedramienny

70,00

6

Gips ramienny

90,00

7

Gips podudzia

90,00

8

Gips udowy

150,00

9

Gips biodrowy

200,00

10

Tutor gipsowy

110,00

11

Założenie gipsu Dessoulta

130,00

12

Zdjęcie opatrunku gipsowego

50,00

IV. POZOSTAŁE USŁUGI

1

Pobranie krwi

10,00

2

Iniekcja dożylna (bez ceny leku)

10,00

3

Iniekcja dożylna z wenflonem (bez ceny leku)

25,00

4

Iniekcja domięśniowa (bez ceny leku)

10,00

5

Szczepienie wykonane materiałem pacjenta (bez ceny szczepionki)

10,00

6

Szczepienie wykonane materiałem SPZOZ (bez ceny szczepionki)

15,00

7

Opracowanie chirurgiczne rany w znieczuleniu miejscowym

100,00

8

Wycięcie zmiany skórnej

200,00

9

Koagulacja brodawek, małych znamion

170,00

10

Badanie histopatologiczne

50,00

11

Nacięcie i drenaż ropnia pojedynczego

40,00

12

Nacięcie i sączkowanie ropnia

60,00

13

Nacięcie ropnia mnogiego

90,00

14

Wycięcie klinowe paznokcia

70,00

15

Nakłucie lecznicze kaletki stawowej, krwiaka, torbieli

40,00

16

Wykonanie doraźnego unieruchomienia do dalszego leczenia po urazie drobnych kości i stawów

30,00

17

Wykonanie doraźnego unieruchomienia do dalszego leczenia po urazie dużych kości i stawów

50,00

18

Nastawienie zwichnięcia (RTG, gips)

150,00

19

Nastawienie złamania (RTG, gips)

150,00

20

Nastawienie zwichnięcia, złamania w znieczuleniu ogólnym

250,00

21

Punkcja stawu

70,00

22

Blokady okołostawowe

70,00

23

Wymiana cewnika

30,00

24

Cewnikowanie pęcherza

50,00

25

Płukanie pęcherza moczowego

40,00

26

Usunięcie ciała obcego

50,00

27

Toaleta całego ciała

70,00

28

Kroplowy wlew dożylny

20,00

29

Kroplowy wlew doodbytniczy

20,00

30

Płukanie żołądka

70,00

31

Tlenoterapia

20,00

32

Obserwacja i opieka nad chorym leczonym ambulatoryjnie

100,00

33

Toaleta pośmiertna

100,00

34

Szycie rany małej 2-3 szwy

100,00

35

Szycie rany powyżej 3 szwów

130,00

36

Zdjęcie szwów

20,00

37

Spirometria

80,00

V. BADANIA RTG

1

RTG czaszki ap i 1 bok

45,00

2

RTG czaszki bok

25,00

3

RTG klatki piersiowej ap

35,00

4

RTG klatki piersiowej bok

35,00

5

RTG klatki piersiowej ap + bok

45,00

6

RTG kostne oraz stawów – 1 projekcja

25,00

7

RTG kostne oraz stawów – 2 projekcje

45,00

8

RTG jamy brzusznej

40,00

9

RTG miednicy

40,00

10

RTG zatok

30,00

11

Cholecystografia

100,00

12

Cystografia

200,00

13

Urografia

230,00

14

RTG kręgosłupa L-S

45,00

15

RTG kręgosłupa Th

45,00

16

RTG kręgosłupa C-szyjny

45,00

17

RTG kręgosłupa inne

45,00

18

RTG żołądka oraz dwunastnicy

120,00

19

HSG

120,00

20

RTG kości nosowej

25,00

21

RTG nadgarstka

25,00

22

RTG przedramienia

40,00

23

RTG stawu łokciowego

40,00

24

RTG stawu skokowego

40,00

25

RTG stawu kolanowego

40,00

26

Wlew barytowy

150,00

27

RTG stopy – 2 projekcje

40,00

28

RTG dłoni – 2 projekcje

40,00

29

RTG podudzi – 2 projekcje

50,00

30

RTG palca – 2 projekcje

30,00

31

RTG obojczyka i stawu obojczykowego + żebra i mostek

25,00

32

RTG barku ap i osiowo + ramienia

40,00

33

RTG kości kończyny dolnej – 2 projekcie

50,00

34

RTG kości kończyny górnej – 2 projekcie

50,00

35

Opis zdjęcia

15,00

36

Opis 2 zdjęć

30,00

VI. BADANIA TK

1

TK głowy bez środka kontrastowego

260,00

2

TK głowy bez i ze środkiem kontrastowym łącznie

350,00

3

TK głowy wielofazowe z kontrastem

400,00

4

TK innej okolicy anatomicznej bez kontrastu

300,00

5

TK innej okolicy anatomicznej z kontrastem

400,00

6

TK innej okolicy anatomicznej bez i ze środkiem kontrastowym łącznie

500,00

7

TK wielofazowe innej okolicy anatomicznej

500,00

8

TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez i z kontrastem łącznie

700,00

9

TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych bez kontrastu

600,00

10

TK dwóch lub więcej okolic anatomicznych z kontrastem

650,00

11

Angiografia TK

600,00

12

Kolonoskopia wirtualna bez kontrastu

700,00

13

Kolonoskopia wirtualna z kontrastem

900,00

VII. BADANIA MAMMOGRAFICZNE

1

Badanie mammograficzne 2 piersi z opisem

80,00

2

Badanie mammograficzne 1 piersi z opisem

50,00

VIII.   BADANIE EEG

1

Badanie EEG z opisem

75,00

XI. INNE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

1

Badanie per rectum

15,00

2

EKG

25,00

3

Badanie holterowskie

130,00

4

24h pomiar ciśnienia met. Holtera z opisem

130,00

5

Próba wysiłkowa – ergometr rowerowy

100,00

6

Próba wysiłkowa – bieżnia

100,00

7

USG jamy brzusznej

60,00

8

USG jam opłucnowych

60,00

9

USG tarczycy

60,00

10

USG piersi

60,00

11

USG układu moczowego

60,00

12

USG ginekologiczne

70,00

13

USG jądra

60,00

14

USG przezciemiączkowe

60,00

15

USG dołu pachowego

60,00

16

USG dołu podkolanowego

60,00

17

USG Doppler – przepływy tętnic szyjnych

110,00

18

USG Doppler – przepływy tętnicze i żylne kończyn dolnych i górnych

110,00

19

USG Doppler – przepływy nerkowe i worka mosznowego

110,00

20

USG bioderek

100,00

21

USG inne – niewymienione

60,00

22

UKG serca z Dopplerem

130,00

23

UKG płodu

100,00

24

Badanie cytologiczne

20,00

25

Gastroskopia z wycinkiem

250,00

26

Gastroskopia bez wycinka

200,00

27

Fiberoskopia, kolonoskopia z wycinkiem

450,00

28

Fiberoskopia, kolonoskopia bez wycinka

400,00

29

Polipektomia endoskopowa

1 100,00

30

Rektoskopia z wycinkiem

100,00

31

Rektoskopia bez wycinka

70,00

32

Sigmoidoskopia z wycinkiem

280,00

33

Sigmoidoskopia bez wycinka

250,00

34

Pomiar ciśnienia RR

8,00

35

Pomiar poziomu cukru

6,00

X. BADANIA LABORATORYJNE

1

OB.

5,00

2

Morfologia

8,00

3

Leukogram

10,00

4

Retikulocyty

8,00

5

Oporność osmotyczna

10,00

6

PT

8,00

7

APTT

8,00

8

D-dimery

30,00

9

Badanie moczu z osadem

8,00

10

Krew tajona w kale

13,00

11

Kał na pasożyty jelitowe 1x

10,00

Kał na pasożyty jelitowe 2x

20,00

Kał na pasożyty jelitowe 3x

30,00

12

Kał na resztki pokarmowe

14,00

13

Nasienie

28,00

14

Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego

20,00

15

Badanie płynu z jam ciała

15,00

16

TSH

22,00

17

FT3

22,00

18

FT4

22,00

19

TPI

30,00

20

CEA

30,00

21

HCG

30,00

22

PSA

35,00

23

HBA1C

25,00

24

CK

10,00

25

Równowaga kwasowo-zasadowa

15,00

26

Lipaza

17,00

27

GGTP

12,00

28

AST

6,00

29

ALT

6,00

30

Amylaza surowica/mocz

8,00

31

Fosfataza alkaliczna

6,00

32

Albumina

6,00

33

Białko całkowite

6,00

34

Bilirubina

6,00

35

Cholesterol całkowity

6,00

36

Trójglicerydy

8,00

37

Cholesterol HDL

6,00

38

Cholesterol LDL

12,00

39

Mocznik

6,00

40

Kreatynina

6,00

41

Kwas moczowy

6,00

42

Glukoza

6,00

43

Sód

8,00

44

Potas

8,00

45

Wapń całkowity

6,00

46

Fosfor

6,00

47

Magnez

8,00

48

Żelazo

6,00

49

CRP

10,00

50

RF

15,00

51

ASO

15,00

52

TIBC

10,00

53

Grupa krwi

35,00

54

Próba krzyżowa

50,00

każdy kolejny worek

10,00

55

Przeciwciała odpornościowe

25,00

56

Toxo IgM

35,00

57

Toxo IgG

35,00

58

Rubella IgG

35,00

59

Ca-125

45,00

60

HCV

40,00

61

HBs Ag

22,00

62

HIV

40,00

UWAGA!

W przypadku badań "cito" należy doliczyć 25% ceny wg cennika.

Przy realizacji badań specjalistycznych, nie ujętych w niniejszym cenniku, koszt wg cennika firmy wykonującej badanie plus koszt obsługi - 5,00 zł

       

XI. STERYLIZACJA

1

Materiał + narzędzia

80,00 + VAT 23%

2

Zestaw narzędzi

40,00 + VAT 23%

3

Bielizna + materiał

32,00 + VAT 23%

4

Narzędzia pojedyncze

5,00 + VAT 23%

 

XII. TRANSPORT SANITARNY

1

1 godz. Wynajmu samochodu sanitarnego z kierowcą (w uzasadnionych przypadkach)

60,00 + 3,60 za przejechany km

2

Porada lekarza wyjazdowa

80,00 + 3,60 za przejechany km

3

1 godz. przewozu pacjenta (sanitariusz, kierowca)

110,00 + 3,60 za przejechany km

XIII. TRANSPORT MEDYCZNY

1

1 godz. przewozu pacjenta przez zespół podstawowy "P" – zgodnie z definicją ustawy z 08.09.2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

150,00 + 3,60 za przejechany km

2

1 godz. przewozu pacjenta przez zespół specjalistyczny "S" – zgodnie z definicją ustawy z 08.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

190,00 + 3,60 za przejechany km

3

1 godz. pracy zespołu do obsługi imprez masowych z lekarzem (kierowca, pielęgniarka, lekarz)

170,00 + 3,60 za przejechany km

4

1 godz. pracy zespołu do obsługi imprez masowych z pielęgniarką (kierowca, pielęgniarka)

140,00 + 3,60 za przejechany km

5

1 godz. pracy mobilnego patrolu medycznego

60,00 + 3,60 za km dojazdu

XIV. POBYT W SZPITALU

1

Pobyt opiekuna na o. dziecięcym z osobnym łóżkiem (koszt pobytu hotelowego – bez wyżywienia) - 1 doba

15,00 + 8% VAT

2

Pobyt opiekuna na o. dziecięcym z osobnym łóżkiem (koszt pobytu hotelowego z wyżywieniem)

30,00 + 8% VAT

3

Pobyt opiekuna na o. dziecięcym bez korzystania z odrębnego łóżka (bez wyżywienia)

10,00 + 8% VAT

4

Pobyt matki karmiącej towarzyszącej dziecku przebywającemu na oddziale

bezpłatnie

5

Pobyt osoby nieubezpieczonej na oddziale - 1 doba:

 
  • Koszt pobytu hotelowego
  • Koszt opieki medycznej
  • Koszt wyżywienia
  • Koszty procedur medycznych

15,00

 

100,00 za pobyt do 5 dni + 1/5 stawki za każdą rozpoczętą kolejną dobę

 

stawka dzienna wg umowy z firmą cateringową

 

wg indywidualnego wyliczenia po stawkach NFZ za pkt

XV. PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 

Należność za świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych udzielone osobie nieubezpieczonej

12,00 zł za pkt wg procedury med.

XVI. SZKOŁA RODZENIA

 

Udział za każdy dzień zajęć

bezpłatnie

XVII. REHABILITACJA

F I Z Y K O T E R A P I A

1

galwanizacja

10,00

2

jonoforeza

10,00

3

elektrostymulacja

10,00

4

tonoliza

10,00

5

prądy diadynamiczne

10,00

6

prądy interferencyjne - interdyn

10,00

7

Prądy TENS

10,00

8

prądy TRAEBERTA

10,00

9

prądy KOTSA

10,00

10

ultradźwięki miejscowe

10,00

11

ultrafonoforeza

10,00

12

impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

10,00

13

naświetlanie promieniami IR, UV – miejscowe

10,00

14

laseroterapia punktowa

10,00

K I N E Z Y T E R A P I A

15

indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje)- nie mniej niż 30 min.

40,00

16

ćwiczenia wspomagane

10,00

17

pionizacja

15,00

18

ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem

10,00

19

ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem

10,00

20

ćwiczenia izometryczne

10,00

21

nauka czynności lokomocji

10,00

22

wyciągi

10,00

23

ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające ( nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)

10,00

M A S A Ż

24

masaż suchy – całego kręgosłupa

30,00

25

masaż suchy – poszczególne odcinki (szyjny, piersiowy lub lędźwiowo-krzyżowy)

20,00

26

masaż suchy – jedna kończyna górna

20,00

27

masaż suchy – jedna kończyna dolna

20,00

28

masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy jednej kończyny (górnej lub dolnej)

20,00

UWAGA – w przypadku zabiegów wykonywanych przy łóżku pacjenta (leczenie stacjonarne), ceny są wyższe o 50%

       

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26/2014

Dyrektora SP ZOZ w Głubczycach z dnia 12.11.2014 r.

 

 

CENNIK USŁUG NIEMEDYCZNYCH

UDZIELANYCH PRZEZ SP ZOZ W GŁUBCZYCACH

– OBOWIĄZUJE OD 01.01.2016 r.

 

 

Lp

RODZAJ USŁUGI

Cena netto            (w zł)

1

Wydanie opinii o zabezpieczeniu imprez masowych

70,00 

2

Zaświadczenie lekarskie wydane dla osób fizycznych, nie służące zachowaniu ciągłości postępowań diagnostyczno-leczniczych i profilaktycznych (na potrzeby ZUS, KRUS, prokuratury, sądów i innych instytucji)

20,00 

3

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pacjenta wydane dla firm ubezpieczeniowych, ZUS, KRUS, sądów, prokuratury i innych instytucji:

50,00 

4

Udostępnienie dokumentacji medycznej:

 

-

1 strona wyciągu lub odpisu w formie papierowej

0,002 wynagrodz.*

-

1 strona kopii w formie papierowej

0,0002 wynagrodz*

-

wyciąg, odpis lub kopia na elektronicznym nośniku danych

0,002 wynagrodz.*

5

Kserokopia 1 strony dokumentacji przetargowej

0,50 

6

Wydruk badania na kliszy

8,13 

7

Nagranie badania na płycie CD

8,13 

8

Realizacja prawa pacjenta do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami**

wg rzeczywiście poniesionych kosztów

9

Dodatkowa opieka pielęgnacyjna***

wg rzeczywiście poniesionych kosztów

Do podanych powyżej cen doliczane są koszty przesyłki (wartość listu poleconego)

Do podanych powyżej cen doliczany jest podatek VAT w stawce podstawowej aktualnie obowiązującej

       

* wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski"

** zgodnie z art. 33 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)

*** zgodnie z art. 34 i 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.)