Jesteś tutaj: Start / Projekty unijne

Projekty unijne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wdrożenie e-usług

24 stycznia 2018

RPOPLOPOEFSI

Projekt:Wdrożenie e-usług w SP ZOZ w Głubczycach szansą na poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Oś Priorytetowa X Inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Działanie 10.3 E – usługi publiczne.

Całkowita wartość projektu 2 652 002,54 zł brutto, wartość dofinansowania 2 253 156,65 zł brutto 85%.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

 1. Modernizacja serwerowni - pomieszczenie serwerowni zostanie dostosowane do wymogów bezpieczeństwa przetwarzanych i przechowywanych danych medycznych oraz zapewnienia ciągłości działania.
 2. Zakup sprzętu: m.in. komputerów, drukarek, serwerów, tabletów medycznych, zestawów do telemedycyny (ciśnieniomierz, glukometr, pulsoksymetr, EKG, tablet)
 3. Zakup oprogramowania w ramach którego wdrożone zostanie 9 e-usług wraz z niezbędnym oprogramowaniem m.in.:
 • e-rejestracja - ma umożliwić  pacjentom  wybór i zarezerwowanie terminu wizyty do wybranego lekarza/poradni  przez Internet,
 • e-wynik dla pacjenta umożliwi dostęp do wyników badań wykonanych w naszej jednostce za pośrednictwem Internetu,
 • e-dokumentacja, umożliwi pacjentom złożenie elektronicznego  wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej za pobyt szpitalny lub wizytę ambulatoryjną przez Internet
 •  e-powiadomienia - automatycznie (SMS, email, oraz wiadomość systemowa dostępna na koncie pacjenta w systemie) powiadomi pacjenta o zbliżającym się terminie wizyty oraz innych zdarzeniach medycznych (np. terminie badania, dostępności udostępnionej dokumentacji)
 • e-telemedycyna pozwoli na wykonywanie badań przez pacjenta w domu i przesyłanie ich do systemu w szpitalu. Wyniki badań dostępne będą dla lekarzy w celu analizy oraz diagnostyki. Aplikacja zainstalowana na tablecie/telefonie dla pacjenta przeanalizuje pomiar i poinformuje pacjenta o przekroczeniu normy dla danego badania.

  Projekt w trakcie realizacji.

 

Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych

28 sierpnia 2017

Głubczyce, 28.08.2017r.

Z przyjemnością informujemy, iż Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach realizuje projekt w ramach działania 10.01.01. pod tytułem: „Poprawa wydajności i skuteczności leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez wyposażenie SP ZOZ w Głubczycach”.

                 Celem bezpośrednim projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych województwa, co przełoży się na cel pośredni, którym jest promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w województwie opolskim, a w szczególności w powiecie głubczyckim i powiatach ościennych.

                 Projekt polega na zakupie wyrobów medycznych na Blok Operacyjny, do Pracowni Endoskopowej oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej. Podjęcie projektu podyktowane jest koniecznością wymiany sprzętu i zastąpienie go nowoczesnymi i wysokojakościowymi wyrobami medycznymi.

W końcowym efekcie zostaną osiągnięte korzyści w postaci zwiększenia jakości usług i dostępności do świadczeń diagnostycznych i leczniczych poprzez skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi i badania, zwiększenie efektywności, wykorzystania i rozmieszczenia personelu medycznego oraz zwiększenie interdyscyplinarności w diagnostyce pacjentów, polegającej na współpracy radiologów, endoskopistów, chirurgów, ginekologów oraz internistów.

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi: 2 136 195,01 zł

Wartość dofinansowania: 1 815 765,75 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 232 732,51 zł.

Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego

29 stycznia 2010

Projekt pn. "Termomodernizacja budynku głównego i diagnostycznego Szpitala Powiatowego w Głubczycach"

  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

 

Oś piorytetowa: RPOP 04.0-00.00 Ochrona środowiska

Działanie: RPOP.04.03.00Ochrona powietrza, odnawialne żródła energii

Poddziałanie: WND- RPOP.04.03.00-16-029/10

Wartośc projektu: 3 266 215,66 zł

Współfinansowane ze środków UE: 2 233 229,47 zł

Dotacja Powiatu Głubczyckiego: 367 826,04 zł

Wkład własny SPZOZ w Głubczycach: 26 273,29 zł

 

Beneficjent projektu:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

ul.Marii Skłodowskiej-Curie 26 48-100 Głubczyce

PROJEKT ZAKOŃCZONY