Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

 

Szpital w Głubczycach realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie  z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

 Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  1. Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do Szpitala, gdzie znajduje się oznakowane   stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik  połączy się z tłumaczem j. migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między pacjentem (klientem) a pracownikiem szpitala. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  2. Z usługi można także skorzystać  nie wychodząc z domu. Wystarczy, posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet, telefon) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do Internetu.
    Usługa dostępna jest po kliknięciu w ikonę Tłumacz online

Usługa  dostępna jest w godzinach :  8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku (z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy) - Izba Przyjęć oraz oddziały szpitalne

W pozostałych komórkach usługa jest dostępna zgodnie z harmonogramem ich pracy.