Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Hospicjum domowe

Lekarz: Piotr Kopyto tel. 604 471 339

Pielęgniarki:

  1. Bogusława Mańkiewicz tel. 607 741 112
  2. Elżbieta Szmit tel. 697 897 379