Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Zmiana cen wymazów w kierunku SARS-CoV-2, godziny rejestracji i pobierania wymazów

17 czerwca 2021

Ceny wymazów w kierunku SARS-Cov2