Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Wstrzymanie przyjęć na oddziały

28 października 2020

SP ZOZ w Głubczycach informuje, że od 28.10.2020r. do 01.11.2020r.
wstrzymuje się przyjęcia na: Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatologiczny
w związku z wykryciem zakażenia wśród personelu medycznego.