Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Ogłoszenie o pracę

22 marca 2019

KOMUNIKAT

27 lutego 2019

RODZICE DZIECI DO LAT 18

 

Przypominamy, iż rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek ustawowy  zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dzieci. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny.

Osoba ubezpieczona powinna powiadomić płatnika składek (np. w przypadku osoby zatrudnionej jest to pracodawca) o dzieciach uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Taką informację należy przekazać płatnikowi w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania takiego zgłoszenia.

Ponadto od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Fakt nie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje uszczupleniem środków finansowych wpływających do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie  pacjentów. Szacuje się, że ubytek środków finansowych z tego tytułu  wynosi ok. 50 milionów złotych.

Negatywne konsekwencje braku formalnego zgłoszenia odczuwamy my wszyscy, ponieważ  wpływa to bezpośrednio na jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych.

Żegnamy z żalem naszą koleżankę

31 stycznia 2019

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."
ksiądz Jan Twardowski

Z głębokim żalem żegnamy naszą najdroższą koleżankę,
pielęgniarkę pracującą na Izbie Przyjęć

MAŁGOSIĘ BIAŁEK

W naszej pamięci na zawsze pozostaniesz jako osoba koleżeńska,
uśmiechnięta, chętna do pomocy innym oraz wrażliwa na ludzkie cierpienia.

Wyrazy współczucia pogrążonej w żałobie rodzinie składają:

Pracownicy i Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

 

Czytaj więcej o: Żegnamy z żalem naszą koleżankę
Przejdź do - 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14 stycznia 2019

13.01.2019r. podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Czytaj więcej o: 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Żegnamy z żalem Pana Starostę Józefa Kozinę

12 listopada 2018

"Na tamten świat nikt się nie spóźnia.
Niektórzy są nawet przed czasem"

 

 

Z głębokim żalem  żegnamy Pana Starostę Józefa Kozinę, który pomimo  ciężkiej choroby walczył do końca w dniu 12.11.2018 r przegrywając tę nierówną walkę.

 

Odszedł  Przyjaciel, człowiek energiczny, który chciał zrobić bardzo wiele i dużo mu się udało zrobić,  zaangażowany w rozwój Szpitala,  wspierający innowacyjne działania, zawsze służący radą i pomocą.

 

Wyrazy współczucia pogrążonej w żałobie rodzinie składają:

 

Pracownicy i Dyrekcja
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycac
h