Miłosierny Samarytanin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 kwietnia 2017

31 marca 2017 r. – odbyła się XIII Finałowa Gala „Miłosierny Samarytanin Roku 2016”

Organizatorami Plebiscytu oraz Gali było: Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza, Arcybractwo Miłosierdzia, Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

Celem akcji ,,Miłosierny Samarytanin", prowadzonej przez Stowarzyszenie Wolontariat św. Eliasza jest propagowanie idei wolontariatu i nauczania Jana Pawła II. W tym roku oddano 1507 głosów.

Ideą konkursu jest pokazanie osób, dla których niezależnie od rasy, wyznania i przynależności społecznej, najważniejszy jest drugi człowiek. Odnotowanie ich działalności na łamach plebiscytu jest zarówno świadectwem dla innych, jak
i podziękowaniem dla nich samych.
W tym roku  personel medyczny Oddziału Chorób Wewnętrznych naszego szpitala otrzymał wyróżnienie!

"Patrząc na człowieka chorego, swoim zachowaniem Personel okazuje wiele zrozumienia, ciepła, uśmiechu i cierpliwości,
a dobrze wiemy że pacjenci są różni.

Lekarze udzielają wyczerpujących odpowiedzi rodzinie, nie przemykają korytarzami. Pielęgniarki z ciepłem i niemalże „rodzinnym” podejściem zajmują się pacjentami, wykazując się dużym zrozumieniem w stosunku do każdego chorego. 

Personel charakteryzuje się zachowaniami wykraczającymi poza minimum standardu opieki szpitalnej. 

Cyt. – kiedy chciałam podziękować pielęgniarce dyżurującej przy mojej „trudnej” mamie usłyszałam:

„przecież tak trzeba, robimy co do nas należy, przecież na miejscu Pani mamy może za jakiś czas leżeć moja mama i nie wyobrażam sobie by była inaczej traktowana” – 

"Za serce, powołanie i naoczny dowód, że są lekarze-ludzie pragniemy podziękować Personelowi oddz. chorób wew.
w Głubczycach"." (http://eliasz.org.pl/milosierny-samarytanin-roku-2016)