Zmiana cennika usług medycznych i niemedycznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 grudnia 2019

 Od 01.01.2020r. obowiązywać będzie nowy cennik 

obejmujący świadczenia medyczne i niemedyczne w szpitalu, poradniach podstawowej opieki zdrowotnej i poradniach specjalistycznych, pracowniach diagnostycznych, Izbie Przyjęć, ambulatorium POZ oraz pogotowiu ratunkowym dla osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych, zgodnie z definicją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 1510 z późn. zm.), oraz dla kontrahentów zewnętrznych.

Pliki do pobrania