Jesteś tutaj: Start / Aktualności / KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lutego 2019

RODZICE DZIECI DO LAT 18

 

Przypominamy, iż rodzice podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu mają obowiązek ustawowy  zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego swoje dzieci. Niedopełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny.

Osoba ubezpieczona powinna powiadomić płatnika składek (np. w przypadku osoby zatrudnionej jest to pracodawca) o dzieciach uprawnionych do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Taką informację należy przekazać płatnikowi w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania takiego zgłoszenia.

Ponadto od 1 stycznia 2013 r. dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu.

Fakt nie zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego skutkuje uszczupleniem środków finansowych wpływających do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie  pacjentów. Szacuje się, że ubytek środków finansowych z tego tytułu  wynosi ok. 50 milionów złotych.

Negatywne konsekwencje braku formalnego zgłoszenia odczuwamy my wszyscy, ponieważ  wpływa to bezpośrednio na jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych.